Forretningsbetingelser

De almindelige forretningsbetingelser, der gælder for vores rådgivning kan ses her.

 

Honorar og betalingsinformation

Vi lægger vægt på at vores klienter opfatter vores rådgivning som værdiskabende og omkostningseffektiv. På den baggrund er vi villige til at drøfte forskellige afregningsstrukturer.

I mangel af anden aftale fastsættes salæret som udgangspunkt efter medgået tid. Timeprisen er 2.500 med tillæg af moms.

I retssager om forældremyndighed og børns bopæl samt fogedsager ansøges der altid om fri proces og retshjælp. I anbringelsessager har børn og forældre altid fri proces. I samværssager gives der ikke fri proces eller retshjælp.

Vi giver gerne et overslag over honorarets forventede størrelse og orienterer herom, hvis overslaget overskrides.

Afholdte eksterne udgifter i forbindelse med sagen faktureres løbende. Som eksempler på sådanne omkostninger kan nævnes udgifter til transport, ophold og større kopieringsopgaver. Transporttid afregnes med 1.000 med tillæg af moms samt kilometergodtgørelse.

Salær overføres til:

Bank: Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr. 9070: Konto nr. 1628715390

 

Privatlivspolitik

Advokatfirmaets privatlivspolitk kan ses her.