Karina Hedegaard Hansen
Indehaver
               

T: +45 31 58 83 12
khh@advokat-khh.dk

Karina Hedegaard Hansen

Mit navn er Karina Hedegaard Hansen. Jeg blev uddannet i 2006 og har siden arbejdet i såvel store som mindre advokat- og erhvervsvirksomheder i København og Aalborg. Siden 2012 har jeg drevet selvstændig advokatvirksomhed i Aalborg med speciale indenfor familieret, herunder skilsmisse, bodeling, forældremyndigheds-, bopæls og samværssager samt tvangsanbringelser af børn. Derudover er jeg specialiseret i køb af salg af fast ejendom samt asylsager.

Jeg har i en årrække undervist som lektor på Aalborg universitet indenfor de formueretlige discipliner.

Udover min advokatpraksis arbejder jeg som retshjælpsjurist i Mødrehjælpens retshjælp og er medlem af en bestyrelse på et opholdssted for anbragte børn og unge.

Specialer

•  Ægteskab og skilsmisse
•  
Papirløse samlivsforhold
•  
Ægtepagter og testamenter
•  
Forældremyndighedssager
•  
Børns bopæl
•  
Samværssager
•  
Bidragssager
•  
Tvangsfjernelser
•  
Køb af salg af fast ejendom
•  
Asylsager, familiesammenføringer
•  
Fogedsager
•  
Pensionsrådgivning
•  
Strafferet
•  
Bistandsadvokat
•  
Rådgivning af opholdssteder